Konserwacja

Na podstawie naszego doświadczenia proponujemy Państwu system konserwacji polegający na planowej konserwacji zapobiegawczej (planned preventative maintenance – PPM) składającą z elementów:

  1. bieżąca konserwacja instalacji technicznych budynku, podczas których nasi serwisanci dokonują przeglądu, wymieniają źródła światła, konserwacji i drobnych napraw instalacji i urządzeń
  2. naprawy planowane, wynikające z okresowych przeglądów konserwacyjnych
  3. naprawy awaryjne, wynikające ze zdarzeń losowych, zgłaszane przez Państwa telefonicznie na całodobowy call center bądź mailowo i dyżurującym grupom serwisantów, każda taka awaria może być usuwana w trybie pilnym

Więcej patrz zakładka Oferta.