Oszczędność

Jeśli obecnie utrzymują Państwo własną ekipę techniczną to przy wyborze naszej firmy możecie Państwo zyskać zmniejszenie kosztów poprzez:

  1. Stałą ryczałtowa stawkę miesięczna za konserwację
  2. Ograniczenie zakresu konserwacji wykonywanych przez serwisy specjalistyczne tylko do niezbędnego minimum
  3. Lepszą organizacje przeglądów oraz planowanie napraw przez wykwalifikowanych techników
  4. Niskie koszty roboczogodziny pracowników dzięki rozłożeniu kosztów ogólnych na większą ich liczbę
  5. Odroczony termin płatności